14. jun, 2015

Varför har vi skola?

MAGNUS DRYSEN, ledende svensk hjemmeunderviser om skolesituasjonen i Sverige:

För många kan det tyckas som en dum fråga som ju har sitt självklara svar. Men är det egentligen så självklart som vi tror?  För mig har svaret tidigare också varit utan tvekan. Skola har vi för att barn ska lära sig! Jag är dock inte lika övertygad längre.

Eftersom vi ju alla naturligtvis vill att barn ska lära sig så har skola varit en obligatorisk självklarhet ända sedan den kom till. Men är det verkligen så att  det skolsystem vi har idag är det bästa sättet för barn att lära sig eller finns det andra sätt? För samtidigt så är det ju så att dagens skola brottas med stora problem. Detta framgår rätt tydligt så snart man öppnar en tidning eller ser på nyheterna. Alltid är det något som är fel, allt från bristande resultat, mobbing, våldsamheter, gammalt läromaterial eller brist på utbildade lärare. Och för varje problem så finns det alltid någon som har en lösning. Lösning i form av kanske ökade resurser, mer pengar, fler vuxna i skolan, tidigare skolstart, mer betyg, fler utbildningsplatser för lärare eller vad som nu kan tänkas avhjälpa det senaste problemet. Lösningar som är ämnade att lappa ett dåligt fungerande system, inte ta reda på om systemet i sig fortfarande är lämpligt för att utföra denna typ av uppgift.

Jag tror att hela skoldebatten skulle må bra av att börja om från början och titta på varför vi över huvud taget har skola. Som det är nu försöker vi på bästa sätt ytligt fixa och lappa ett system som uppvisar alla tecken på att vara en organisation som passerat sin livscykels  topp och nu befinner sig i utförsbacke. Alla företag och organisationer utvecklas genom en livscykel. Världens framgångsrika företag idag kommer inte att finnas kvar imorgon om de inte utvecklas i takt med att tiderna förändras. Detsamma anser jag gäller skolan. Skolan är ett påfund som fick sitt stora genombrott på 1800-talet. Innan dess var det en företeelse få förunnat. Snabbt utvecklades skolan till att omfatta i stort sett alla barn och har sedan behållit sin position i stort sett ohotad, en fantastisk framgång med andra ord. Och denna framväxt och tillväxt av skola har med all sannolikhet bidragit till en fantastisk utveckling av hela vårt samhälle i övrigt. En utveckling under de senaste århundradena som ingen annan tidsepok i historien varit i närheten av.

Men bara för att skola fungerat bra tidigare betyder inte det att den självklart kommer att fortsätta att göra det i all evighet.  Dagens skola har inte riktigt utvecklats i takt med samhället i övrigt och släpar allt mer efter ju mer tiden går. Skolan är inte längre den bästa eller främsta kunskapsspridaren vilket den tidigare var. Skolan har stagnerat i sin utveckling. Den ser idag, i väldigt stor utsträckning, likadan ut som när den först skapades medan samhället runt omkring fortsatt att utvecklas i rekordfart. Det är i detta läge, när en organisation inte följer med i utvecklingen, som den uppnår sin livscykels topp och sedan hamnar i utförsbacke, ett läge som dagens skola nu befinner sig i.

Det finns i teorin två vägar att välja när man hamnar i utförsbacke. Det vanligaste är tyvärr att man försöker stoppa utvecklingen, man väljer att försöka skydda sin verksamhet med lagar eller patent, sätter upp hinder för att hålla konkurrenter på avstånd, ökar kontrollen, satsar mer på byråkrati och planering och söker en återgång till det som tidigare fungerade så bra. Detta är den enklaste lösningen då inga större genomgripande förändringar behöver göras och man behöver inte  heller ifrågasätta verksamhetens själva existensberättigande. Men det är dock ingen lösning som hjälper i längden. Man kan med denna teknik skjuta det oundvikliga framför sig en tid men utveckling går inte att hejda eller vända tillbaka till något som varit. Utveckling är en rörelse mot framtiden, mot nya saker och företeelser, nya uppfinningar eller nya sätt att göra gamla saker på. För att möta framtidens behov så kan vi inte vända tillbaka. Vi kan och ska naturligtvis lära oss av det som skett, använda oss av våra erfarenheter, av våra framgångar och misslyckanden men vi kan inte vrida tiden tillbaka till något som varit.

Det enda sättet för en organisation i utförsbacke att kunna komma igen är att förnya sig i grunden. Det går inte att göra små ytliga kosmetiska ingrepp och tro att det hjälper i det oändliga. Nej, när man nått det här stadiet så behöver man gå till botten med varför organisationen över huvudtaget existerar, varför den kom till från början, vilket behov den tillfredsställde och ta reda på om behoven fortfarande finns och om de ser likadana ut idag som de gjorde en gång för länge sedan då man först började.  Det är därför jag ställer frågan: ”Varför har vi skola?” Det är denna grundläggande fråga vi behöver söka svar på först för att veta om skola fortfarande är något att bygga vidare på, om det är det bästa sättet att utföra uppdraget på eller om andra lösningar i dagens samhälle kan vara bättre.

Jag tror skolan, alla som är involverade i dess verksamhet liksom alla de som använder sig av dess tjänster skulle gynnas av att veta vad dess syfte verkligen är i dagens samhällssituation. Inte vad dess syfte var när den startades för länge sedan. Som det är just nu tror jag vi skulle kunna få en mängd olika svar på denna fråga. Några kan vara att skolan ska vara en plats för inlärning till att skolans syfte är att fungera som en arena för social träning eller som en plats för barn att vara på medan båda föräldrarna jobbar på annat håll. Fler svar finns...

Jag har själv inget färdigt svar på denna fråga utan efterlyser istället en debatt som tydliggör skolans uppgift i dagens och framtidens samhälle. För det är först när vi är på det klara över vad skolans funktion verkligen är som vi  kan gå vidare och ställa oss nästa och egentligen mycket intressantare  fråga: "Är skolan, som den ser ut idag, bäst lämpad för att utföra denna uppgift eller skulle den må bra av att anpassas eller göras om på något sätt och i så fall hur?" Utan att gå händelserna i förväg och förutspå vad svaret blir så är jag övertygad om att skolan skulle behövas göras om från grunden. Vare sig det gäller inlärning, social träning eller som förvaringsplats så tror jag det finns bättre alternativ än den skola vi har idag.

Jag tror det är dags att sluta försvara och hålla liv i ett föråldrat system som skolan utgör bara för att vi tror att det måste finnas och istället ha en debatt om vad vi verkligen vill ha, nu och i framtiden.