21. okt, 2016

Nei til PISA, men ja til testing?

For og i mot PISA-testene er ikke et spørsmål om for og mot testing i skolen. PISA er kjernen i en internasjonal byråkratisk/ekspertbasert overstyring av nasjonale skoler (OECD). Nå har også den globale kapitalisten Pearson kjøpt seg inn som viktig PISA-aktør. PISA gir profitt.

Det er mye klaging på for mye testing i skolen. Men det er også de som klager på for lite testing. Grunnskoleopplæringen har to ytterpunkter: Den ekspertstyrte skole, med en byråkratisert ovenfra-ned pedagogikk og en skole med stor grad av elevstyrt læring. Disse motpolene har også motsatte syn på testing av elever.

Den mest radikale form for elevstyrt pedagogikk er varianten av hjemmeundervisning, kalt unschooling. Her er testing et skjellsord. Men mange unge voksne, som har hatt hjemmeundervisning kritiserer nå, overraskende, foreldre og myndigheter for at de fikk for lite testing. En ny facebookside i USA er her av interesse: CRHE - Coalition For Responsible Home Education, http://www.responsiblehomeschooling.org/ . Hjemmeundervisningen blir her kritisert av sine egne, så det svir. Mange mener de ikke har fått den opplæring de trenger for videre utdanning. Spesielt nevnes matte, naturfag og fremmedspråk, men også historie og borger (civic) utdanning. De kritiserer sine  foreldre for å gi blaffen i deres læring, bare de hadde lært og lese og skrive, og for at de ikke søkte hjelp utenfor hjemmet når det gjaldt fag på ungdomsskolen, som foreldrene selv ikke behersket.

Disse unge voksne mener at undervisningen kunne ha blitt mye bedre hvis de hadde blitt testet f eks en gang i året i, særlig matte og naturfag. De viser til forskjeller mellom de stater i USA hvor hjemmeundervisere blir testet og der de ikke testes. Mange hjemmeunderviste, særlig i stater av den siste type, lider videre i livet med sine store utdannings-”hull”. Disse unge voksnes erfaring er at et visst antall tester er bra. Da skjerper både eleven og foreldrene seg, og opplæringen går bedre.

Når man klager over for mye tester i skole, er det egentlig testingen man kritiserer, eller er det den målstyrte byråkratiske ovenfra-ned skole som kritiseres? Hvis det siste er problemet, er ikke løsningen en test-fri skole, men at vi ikke lar oss styre av OECD, Pearson og PISA-komplekset.