26. okt, 2016

Et intervju: Mitt reviderte syn på hjemmeundervisning

Et intervju med meg, av den konservative kristne avisen: Norge Idag, om mitt syn på hjemmeundervisning i dag, gjort 2. oktober 2016. Da det ennå ikke er blitt trykket, publserer jeg det selv:

- BÅDE POSITIVE OG NEGATIVE SIDER VED HJEMMEUNDERVISNING

Hjemmeundervisning kan gi samfunnssegregering. Det sier førsteamanuensis dr. Christian W. Beck. Han har doktorgrad på fagfeltet hjemmeundervisning.

- Hva er dagens situasjonen for norsk hjemmeundervisning?

- Omfanget av hjemmeundervisning er i Norge, som i alle land, vanskelig å fastslå. I dag er det som for 15 år siden. Og jeg antar at det er mellom 100-300 elever som har hjemmeundervisning. Hoveddelen er nok religiøst begrunnet, selv om mange ikke direkte sier dette. Antall unschoolere, ofte med en ”grønn” livsstil, i og utenfor storbyene, er i vekst. Vi kan for tiden se tre hovedgrupper av norske hjemmeundervisere, som overlapper: flukt fra mobbing i skolen, religiøse og unschoolere, sier Beck.

Han lister opp områder der hjemmeundervisningen har endret seg siden 1990-tallet:

- For det første: Hjemmeundervisningen har utvidet seg og blitt global. Hjemmeundervisere har kontakt med andre hjemmeundervisere over hele verden, online. De er med i facebookgrupper med mer, reiser rundt og besøker hverandre og er med på arrangementer. De kan finne og kjøpe hele opplæringspakker for sin hjemmeundervisning på Internett, sier Beck og fortsetter:

- Men samtidig er for eksempel det norske hjemmeundervisningsmiljøet, som var enhetlig på 90-tallet, nå mer spesialiserte undergrupper av kristne hjemmeundervisere, unschoolere og andre. Hjemmeundervisningsmiljøene har mye kontakt innad og blir selvforsynte, også i andre forhold enn hjemmeundervisning.

- For det tredje: Bildet av hjemmeundervisningsfamilien i ensom kamp mot myndighetene for sin frihet på 90-tallet, har forandret seg. Hjemmeundervisere blir (som alle andre) i en globaliserte verden bombardert med tilbud, særlig pedagogiske, som koster penger og plasserer dem innenfor, ofte kristen konservative, maktinteresser, særlig i USA, men også i Norge, sier Beck.

- Lærer hjemmeundervisningselever det de skal?

- Det er det egentlig ingen som vet.  Noen undersøkelser for eksempel fra forskningsinstituttet NHERI i USA, viser at hjemmeundervisningselever skårer langt bedre en skoleelever. Men disse undersøkelsene må avvises som propaganda. Dette er kristne hjemmeundervisere, som selv velger å være med.  Undersøkelsene gjøres av firmaer som hjemmeundervisere kjøper tjenester fra. Foreldrene administrerer selv testen, skåring av resultatene og om de vil sende disse til forskerne. Mange hjemmeundervisningselever blir aldri testet. Selv om mange hjemmeundervisningselever lærer mye, er det funn som viser at både unschooling og religion kan være gjemmesteder for dårlig opplæring.  Dessuten kommer det fram dokumentasjon på at hjemmeundervisning kan være skalkeskjul for ulike typer av barnemishandling, sier Beck.

- Hvem har egentlig makta i hjemmeundervisningen?

- I USA er det i dag over 2 millioner hjemmeundervisningselever.  Cirka 10-15 % er unschoolere. De fleste andre er ulike typer av kristne. Stadig flere hjemmeundervisere blir, er ofte via Internett, knyttet til online-opplæringspakker, gitt av firmaer, som igjen er knyttet til ulike private kristne universiteter, som har som mål å utdanne kristne som kan være med i den ”ideologiske kampen”. Hjemmeundervisningselever får tilbud av disse fra grunnskole- til universitetsnivå. Det er i ferd med å utvikle seg et parallelt privat utdanningssystem fra tå til topp, segregert fra resten av samfunnet, som brer seg til andre land. Organisasjonen HSDLA står her sentralt. Hva vil skje hvis for eksempel muslimske organisasjoner begynner med det samme? Predikanten og kultur-islamisten  F. Gülen, som er antatt og stå bak statskuppet i Tyrkia i sommer, har etablert friskoler i over 100 land. Dokumentasjon på at dette kan være kamuflert muslimske skoler, er å finne. To montessoriskoler i Norge kan være Gülen-skoler, sier Beck.

- Hva tror du om framtida for hjemmeundervisning?

- Jeg er blitt mer kritisk til hjemmeundervisning. Hovedoppgaven i dag er å styrke den offentlig skole, som i framtida trenger mer ressurser, men får mindre å rutte med. Økonomiske kriser og innvandring har gitt en helt ny samfunnssituasjon. Ulike samfunnsgrupper må finne sammen. Integrering er sentralt. Religiøse friskoler og hjemmeundervisning er segregerende samfunnstendenser, som må motvirkes. Hjemmeundervisning er likevel en helt nødvendig sikkerhetsventil i et demokratisk samfunn, men må ha et skikkelig tilsyn og hjemmeundervisningselever bør kunnskapstestes. Man må unngå at barn får mangelfull opplæring og lever opp med ensidig ideologisk indoktrinering, sier Christian W. Beck.