4. jul, 2017

Podkast: Unschooling, hjemmeundervisning og kritikken av hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning (HU): (privat opplæring i heimen) er den juridiske termen på den lovlige retten til å gi sine barn grunnskoleopplæring hjemme istedenfor på skolen.

Unschooling er betegnelsen på en pedagogisk strategi, tenkemåte, hvor elevens styring av egen læring, er poenget. Unschooling kan være radikal og mer moderat.

Unschooling brukes av en del hjemmeundervisere og er beslektet med pedagogisk tenkning i demokratiskeskoler, sudburryskoler, montessoriskoler og andre tilsvarende. I dag ser vi at elever, særlig i USA kan ha noe hjemmeundervisning og noe skole.

Gir HU og unschooling ytterligere privatisering, kommersialisering og religionisering  av opplæringen eller peker dette  på en ny folkepedagogikk?

Jeg har forsket på og fulgt HU siden 1994.

I denne podkasten blir jeg intervjuet av Lektor Lomsdalen om HU og unschooling.

Om kritikken av HU. Fører HU til samfunnssegregering?

Om dramatikken da den moderne HU kom til Norge på 1990-tallet. Om HU og unschooling kan gi positive impulser til skoleutvikling og pedagogikk.

http://lektorlomsdalen.no/2017/07/ll-38-christian-beck-om-unschooling-og-hjemmeundervisning/