18. jul, 2017

Derfor kan Zuckerberg bli ny president i USA - den nye subjektive naturalismen

”Zuckerberg for president” var overskriften på en tankevekkende kommentar av Mona Grivi Normann i VG (16/7).

Institusjonene, mediene og online-teknologien dominerer samfunnet. Dette taes for gitt, som noe "naturlig". På sosiale medier har vi samvær med andre, i ord og bilder, på nye måter. Vi kan dyrke våre følelser og meninger, men er blitt avhengig av den nye teknologien. Tilstanden subjbjektiv naturalisme er blitt hegmonisk.

Internett, sosiale medier, men også skolen, kan motabeide autensitet, men også forsterke suget etter autensitet. Fokuset er rettet mot det økte subjektive innholdet, uavhengig av forutsetningene. 

Vitenskapelig kunnskap er i dag under et dobbelt subjektivt press. Det første er fra religionene, som vil ha religiøs kreasjonslære inn i grunnskolens biologipensum. Fundamentalister, både islamister og kristne, påberoper seg her universell gyldighet gjennom hellige skrifter, som Bibelen og Koranen. Men religionene bygger jo på tro, altså subjektivitet. Uavhengig av om Gud finnes eller ikke, disse skriftene er skrevet av mennesker. 73% av republikanerne i USA mener kirken er viktig for samfunnet, bare 36% mener at universiteter og college er viktige (Pew Research Center).

Det andre subjektive press har rot i retorikken og postmodernismen, som er skreddersydd ideologi for mediesamfunnet. Dialogen og dens sosiale kontekst her og nå, er det viktigste. Opplevelsene, følelsene og samtalene, i ord og bilder får her en opphøyet egenverdi, løsrevet fra virkeligheten. TV2 bruker stadig en humorist som en hovedkommentator til president Trump.

Den offentlige skole gir i dag objektiv kunnskap og et sekulært verdigrunnlag, Skolens nye utfordring er at jo mer av elevens liv som rammes av planer, målinger og tester, jo mer tørster elevene etter sosial bekreftelse og verdier. En skoleversjon av subjektiv naturalisme oppstår: Myndighetene vil slukke tørsten med opplæring i sosialkompetanse, etikk og med sosiale tiltak, f eks mot mobbing. Men dette blir en ond sirkel. Målstyrte verdier i skolen blir  også ”ting” og treffer ikke elevenes behov for autensitet, verdier og sosial annerkjennelse. 

I et slikt terreng kan elever bli lette å påvirke, ofte gjennom media. Kombinasjon av de to subjektiivismer har vist seg effektiv for påvirkning, media og religion. Dette har den islamistiske Gülenbevegelsen forstått, når de under radaren har tatt kontrollen over to montessoriskoler i Norge, og kristenfundamentalistene når de i flere kristne friskoler fortrenger Darwin og evolusjonsteorien til fordel for ”Intelligent design” bygd på kreasjonsteori. 

Selv om flertallet av journalister stemmer politisk til venstre, er deres felles orientering i første rekke den nye subjektive naturalismen. Denne læren nærmest dyrkes av media.

 Her ligger ett grunnlag for ”fake news”. Mediene kan servere fakta og vise til forskere og eksperter. Men hva da, når alle aktørene rundt bordet tilpasser seg medienes subjektive naturalisme, som en felles interesse?  Det som skjer i studio, foran kamera,, opplevelse, øyeblikket og seernes reaksjoner, er det viktigste. Virkeligheten utenfor, også temaene i en debatt, blir lett sekundært. Fra mediene inviteres folket til å dele den samme virkeligheten. Når så folk opplever en annen virkelighet enn den mediene beretter om, kan fortellinger, rykter og slu strategi fort bli den andre kilden til ”fake news”.

 Mange gir bort sin identitetskoder og personlige opplevelser til facebook. En pris de betaler for å få testet sin intelligens, avslørt sin egentlig personlighet eller få tilgang til atter ny informasjon, nye mennesker, grupper og nye opplevelser. 

Mange mener Trump vant presidentvalget i USA fordi han brukte psykografi, en voksende vitenskap, hvor man systematisk bruker opplysninger på individnivå fra facebook og andre sosiale medier, for å lage psykologiske profiler på alle som kan stemme. Trumps nærmeste rådgiver Steve Bannon er styremedlem i Cambridge Analytics, det ledende firmaet  på feltet.

 Zuckerberg er sjefen over alle sjefer i Facebook. Klart han kan bli USA sin neste president.