3. des, 2017

Er Norsk Montessoriforbund en del av "Det humanitære politiske kompleks”?

Professor Terje Tvedts nye bok: ”Det internasjonale gjennombruddet”, om nyere norsk historie, har vakt stor oppsikt. Hans begrep ”Det humanitære politiske kompleks” er treffende. Han beskriver et sammensurium av felles globale maktinteresser: politiske partier, spesielt SV, men også Høyre i Norge, internasjonale hyper-kapitalister (Soros, Gates, Zuckerberg) og internasjonalt hjelpearbeid, også i FN. En sammenbindende interesse her er ”filantropi”.

Norsk montessoriforbund (NMF) kan se ut til å ha blitt en del av dette komplekset. Kan dette forklare en ny kurs i norsk montessoribevegelse de siste årene?

1) Nylig ble ”Montessori 2030” vedtatt som overordnet mål for norske montessoriskoler i handlingsplanen: 2017-19. I Montessori 2030 heter det bl a: ”A centennial before the UN and the entire world agreed on a set of very ambitous, but crucial goals to save humanity, Maria Montessori built her pedagogical principals and philosophy on the same vision.”. Flere montessoriskoler er blitt FN-skoler. Er montessoripedagogikken blitt underordnet en politisk ideologi, og er montessoriskolene i ferd med å bli en del av det: ”Humanitære politiske kompleks”?

2) Styreleder Ingrid Stange i NMF er også leder av: ”Partnership for Change”. De driver globalt med sosial innovasjon ut fra et prinsipp om at det er ingen motsetning mellom kommersiell forretningsdrift og sosialt hjelpearbeid. Hun har forbindelse også med flere av storkapitalistene og politikerne nevnt over. Hun betegner seg i likhet med disse som filantrop.

3)  Montessoriskolene i Drammen og Stavanger drives av selskaper styrt av sentrale personer i den norske delen av den islamistiske Gülen-bevegelsen. Også Gülen-bevegelsen er opptatt av filantropi.

NMF synes å ha gått fra å være en frivillig, ideell organisasjon som skal tilrettelegge for montessoripedagogikk i Norge til å bli politisk pengemaskin, et redskap for styrelederen og hennes personlige, globale filantropiske ambisjoner. Å ha varemerket ”montessori” og nærmere 100 norske montessoriskoler i ryggen, er da ikke så dumt. Spørsmålet er: Er de norske montessoriskolene, og foreldrene som sender barna sine på montessoriskoler rundt om i landet, klar over hva som foregår?