11. sep, 2018

"Faget" pedagogikk

Innlegg i Klassekampen 19/7 2018

”FAGET” PEDAGOGIKK

Christian W. Beck, pedagog.

Pedagogikkprofessorene Glenn-Egil Torgersen og Herner Sæverot har i dagens KK kronikken: "La pedagogene overta!". De refererer til Simon Malkenes sitt realistiske bilde av "klasserommet" i Dagsnytt-18, som sannhetsvitne. Deres diagnose er for mye byråkrati i skolen, og deres løsning mer pedagogikkvitenskap.

 Diagnosen er lett å slutte seg til, men ikke løsningen. En nærmest fundamentalistisk tro på pedagogikk er det all grunn til å protestere mot? Resten av samfunnet uteblir. Den nye ulikheten i skole som et integreringsproblem kan neppe løses bare man får mer og bedre pedagogisk forskning.

 Fremdeles er utsikten ovenfra, ikke nedenfra. I all pedagogisk teori er ikke lengre eleven et selvstendig subjekt, men et objekt, for pedagogikken, uansett hvor subjekt-orientert og elevvennlig den idealistiske pedagogikken måtte være. Vi trenger mer pedagogisk realisme om hva som er skolens problem og hva som kan være løsninger. Da må man også stille spørsmålet om "faget pedagogikk" egentlig finnes, eller rett og slett er pedagogenes egne idealiserte konstruksjoner av virkeligheten.

 Er ikke pedagogikk rett og slett lærere, foreldre og andre praktiske pedagogers erfaring fra og omtanke for sin egen "pedagogiske" praksis"?