10. mar, 2015

Heltidsfundamentalismen i motvind

 Christian Beck, Juni 2013:

LO-leder Gerd Kristiansen er ikke alene i kampen mot kvinner som velger deltid. Heltidsfundamentalismen er elitens ideologi, men den folkelige motstand, ikke minst på sosiale medier, er stor.

Ledende røster i Aftenposten, VG, NRK, LO og NHO var raskt ute med et forsvar av heltidsarbeidet og kritikk av deltidskvinnene. Er det de ledende karrièrekvinnene i offentlig sektor, næringslivet og media som fører an?

Deltidskvinnene blir ikke avvist, men eliten driver med det sosiologen Herbert Marcuse i sin bok: Det endimensjonale menneske, kalte “repressiv toleranse”. På norsk i en valgkamp blir det til: Jeg motarbeider det du står for med nebb og klør, men vil gjerne at du blir som oss og vil ha stemmen din ved valget.

Hvis det nå, eller senere, blir økt arbeidsløshet også i Norge, må det være bra at en hetlidsstilling blir to deltidsstillinger. Dessuten sparer samfunnet med deltidsarbeid mye sykepenger.

Men deltidsargumentet har en viere horisont enn antall mennesker i lønnsabeid. Blå/røde gammeldagse "fabrikkargumenter" ender i heltidsfundamentalisme og et snevert samfunns- og verdisyn. Deltidsarbeidet har en “grønn” samfunnsfornyende brodd, som eliten enten ikke ser eller ikke ønsker å se. Det finnes verdiskapende liv utenfor lønnsarbeidet og kjøkkenbenken. Vi må ikke la baktunge samfunnsinstitusjoner og snevre maktinteresser hindre nødvendig samfunnsutvikling.

Klimakrisen har sin parallell i de menneskelige overbelastninger. Fulltidsbarnehage fra tidlig alder kan sosialisere til å bli lydige og stressede overtidsarbeidere. Så blir det hele verre i neste generasjon. Vi har det materielt godt i Norge, men tiden strekker ikke til, særlig for småbarnsfamiliene. Protesten mot heltidsfundamentalismen dreier seg mye om et hverdagsliv som er blitt altfor knapt.

Vårt overindustrialiserte og overbyråkratiserte samfunn stjeler både fra naturen og menneskene. Jeg ser det klart på mitt eget felt, utdanning og pedagogikk. All læring i livet, fra ettårs alderen til doktorgrad, er mer og mer etter fabrikkmodellen. Men man lærer både dårligere og saktere på denne måten og man trettes ut.

Alle de etablerte partiene kan ha gode grønne idealer, men i kampen om stemmene i olje-Norge forsvinner det grønne politiske argument. Miljøpartiet De Grønne har den siste måneden nesten doblet sin oppslutning på meningsmålingene før høstens stortingsvalg (til 2.2 %). De ligger allerede godt an til å få et kanskje to mandater (Oslo og Bergen). Men i politikken skjer ting fort, særlig de siste månedene før et valg. Kanskje de Grønne konkurrerer ut Venstre og SV, og som i flere andre europeiske land, blir det store grønne sentrumspartiet.