10. mar, 2015

Fritak: fritt fram - ikke skoleplikt i Norge

Christian Beck, November 2013:

Når skolen går i konflikt med foreldrene om fritak, setter de skolens autoritet i spill. Denne konflikten er nok skolen nødt til å tape.

I dagens leder i Aftenposten om skole-fritaks-debatten står det at det er skoleplikt i Norge. Dette er galt, det er opplæringsplikt. Fra den første skolelov i 1739 er det slått fast at det er foreldrene som har det grunnleggende ansvaret for sitt barns opplæring. Opplæringsplikten kan i tillegg til skole oppfylles som tilsvarende undervisning, privatskoler og hjemmeundervisning, men også annet.

I vårt moderne demokratiske samfunn er foreldreansvaret for barns opplæring å finne i menneskerettskonvensjoner, men også i norsk lov, I Barneloven § 30: Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad».  Dette følges opp i Opplæringsloven § 1.1: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Lovgrunnlaget er klart, det er grenser for hvor langt skolen kan gi foreldrene diktat om f eks hvor mye tid barna kan være borte fra skolen.

Når foreldre i mørke november tar sine barn med på en ukes sydenferie, kan det være for å få en hyggelig rolig hverdagsuke for familien. I vårt gjennominstitusjonaliserte samfunn, for både barn og voksne, er dette en bra ting. Det går an å ha litt hjemmeundervisning på stranda i syden også.

Aftenposten stiller seg langt på vei på skolens side. De synes foreldrene neglisjerer både skolen og kunnskapen når de trosser skolen og tar ungene med på ferie. Bildet er nok mer nyansert. De fleste foreldre er for skole. Men skolen er en kontrakt mellom foreldrene og samfunnet. Når flere foreldre oppfordrer til skulk og sivil ulydighet mot Oslo-skolens strenge regler for fritak, kan det være et signal om at foreldrene skiller mellom skole og kunnskap. Foreldrene ser det siste som viktigst.

Konflikten skolemyndighetene har skapt med foreldrene om fritak, er en gambling med skolens autoritet. Skolen bør passe seg. Skal de gå linja helt må de innføre skoleplikt, men dette vil være et alvorlig brudd på norske demokratiske spilleregler.