10. mar, 2015

Nasjonale prøver - en utdanningspolitisk slagmark

Christian Beck, 10 desember 2014

Oslo er ikke best på nasjonale prøver, korrigert for den spesielle Oslo-befolkning. Da ryker også grunnlaget for den nasjonale test-byråkratiske skolepoltikken

Hvert år er det mye medie-oppmerksomhet om de nasjonale prøver (np). Grunnen til dette er ikke pedagogisk, men kampen om den nasjonale skolepolitkken. Lærerene trenger ikke np for å vite hvor eleven står.

Oslo har best resultater på nasjonale prøver (np). Ikke av pedagogiske grunner, men fordi Oslo har en spesiell befolkning, sammenlignet med hele landet.
1) I Oslo har ca 50 % av den voksne befolkning høyere utdanning, mot 30 % for hele landet. Utdanningsforskere er enige om at 70 % - 80 % av forskjeller i læringsresultater kan forklares av foreldrenes utdanningsnivå.
2) 25 % av elevene i Oslo har har særskilt norsk opplæring, i hele landet 7 %. Oslo har fått suverent flest innvandrere og dermed stor andel minoritetsspråklige elever. Noen av disse har spesielle læringsproblemer som kvalifiserer for fritak på np. Derfor har Oslo ca 80 % flere fritatte elever på np enn hele landet.

Oslo har flere som kan fritas fra np pga 2) over. Byråd A. Hauglie i Oslo prøver å si at Oslo har mindre fritak enn hele landet, fordi de har færre som får fritak av de som kan få fritak , enn hele landet. Men det er det faktiske fritaket (80 % større i Oslo), som må sammenlignes.

Forklaringen på at Oslo er bedre på np er den spesielle befolkningen. Man kan også si at det er grunnen til det høyere fritaket i Oslo.

Hvorfor terpe på disse tallene? Jo, fordi Oslo driver den mest gjennomførte nyliberale målstyrte og byråkratiserte skole i hele landet. Hvis Oslo ikke er bedre enn landet på np, ryker hele Oslo-modellen, som også er blitt en nasjonal utdanningpolitisk mal. Hvis Oslo egentlig ikke har bedre np-rsultater enn hele landet, ryker hele den nasjonale test/byråkratiske skolepolitikken.